top of page

Cursus / Training

Nexus verzorgt scholing voor onder andere bedrijfsartsen, arbomedewerkers, arbeidskundigen en praktijkondersteuners (POH-ers) over:

 • ADHD

 • Autisme

 • Hoogbegaafdheid

 • Depressie

 • Angst- en paniekstoornissen

 • Wanen en hallucinaties

 • Stress, burn-out en overbelasting

 • Gezinsproblematiek / sociale problemen

 

Centraal staat:

 • Het herkennen van gedrag, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een diagnose

 • Zicht op: wat is niet kunnen, wat is niet willen?

 • Praktische tips over hoe je het beste om kunt gaan hiermee, mogelijke valkuilen

 • Veel ruimte voor praktijksituaties en het toepassen van tips

 • Indicaties voor hetgeen de cliënt nodig heeft en mogelijke interventies.

Gekozen kan worden voor verschillende onderwerpen en meerdere dagdelen. In overleg is er veel mogelijk. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@veridisquo.nl

Cursus / Training - Nexus Mental Health Support
bottom of page